MENU

Vragen over DSK

Hoe meer je nadenkt over het geval van Dominique Strauss-Kahn, DSK, hoe onbegrijpelijker het allemaal wordt. Iedere vraag roept een andere op. Wat is er in ‘s hemelsnaam precies gebeurd? En als waar is wat de media suggereren, hoe kan een man van zijn statuur en intelligentie een dergelijke fout begaan? Wat bezielt deze man, met alle hem toegeschreven charme, die naar verluid niet om minaressen verlegen zit, om een vrouw te dwingen? Maar ook, hoe heeft de politie zo snel kunnen reageren op de klacht van een onbekend kamermeisje van Afrikaanse afkomst dat DSK binnen enkele uren gearresteerd is? Hoe heeft een verlegen, en naar verluid van sommige media, niet speciaal aantrekkelijk kamermeisje eigenlijk de moed kunnen opbrengen om deze gast, die ze waarschijnlijk niet kende maar waarvan ze gezien de suite van $3000 waarin hij logeerde, wel moest aannemen dat hij belangrijk was, aan te klagen? En hoe komt het dat het management van het hotel, onderdeel van een Franse keten waar men DSK ongetwijfeld goed kende, zo razend snel heeft gereageerd?

Maar niet de daad zelf, of de onmiddellijk gevolgen, roepen vragen op. Hoe is het mogelijk dat iemand die nog niet is veroordeeld zo publiekelijk wordt tentoongesteld door de politie en de media? Hoe komt het dat bijna iedereen hem al veroordeeld heeft, en alom wordt aangedrongen op zijn opvolging, door de lidstaten van het IMF en door de Franse socialisten? Waar komen alle beschuldigingen van complotten vandaan? Wie heeft er belang bij zijn ondergang? En hoe moet DSK zich voelen in zijn cel, in zijn goedkope trainingspak en zijn sneakers zonder veters?

Wat er ook is gebeurd in die suite in New York, het geval DSK dwingt ons uiteindelijk ook vragen over onszelf te stellen. In hoeverre worden vrouwen in onze eigen omgeving misbruikt en worden dergelijke daden wellicht door de vingers gezien of helemaal verzwegen? Hoe moet je een situatie beoordelen waarin het gaat om de woord van de dader tegenover dat van het slachtoffer? Hoe makkelijk vervallen we in simplistische tegenstellingen tussen slachtoffer en dader, tussen vrouw en man? Hoeveel leedvermaak zit er in de manier waarop de val van een beroemd man wordt begroet? En hoeveel jaloezie?

De laatste vraag is hierover nog niet gesteld, laat staan beantwoord.

Louise O. Fresco
NRC.nl 18 mei 2011 (blog)