MENU

Vakantie®: de bijsluiter

Gelieve deze bijsluiter in zijn geheel te lezen, voor u aan Vakantie® begint. Het is verstandig de bijsluiter te bewaren en mee te nemen om deze ten alle tijde te kunnen raadplegen.

Wat is Vakantie®?

Vakantie® is een genees- en genotsmiddel dat gepaard gaat met geografische verplaatsing. Het is pas kort op grote schaal verkrijgbaar, zij het dat het in niet-geïndustrialiseerde delen van de wereld nog nauwelijks bekend is. Hoewel de toepassing aldaar tot nu toe nog beperkt blijft tot een eenmalige dosis, zal dat snel veranderen. Vakantie® was lang een luxeproduct voor de hogere klassen alleen. Het kan ook in verdunde vorm worden toegepast, bijvoorbeeld tijdens weekenden, mits de frequentie dan toeneemt. In het licht van de menselijke evolutie is de massale beschikbaarheid van Vakantie® uniek.

Wat is het actieve ingrediënt? Het actieve ingrediënt is Illusie®. Hierdoor geeft Vakantie® energie en ondersteunt deze bij algehele vermoeidheid. Bij veelvuldig gebruik van Illusie® is bij gevoelige individuen een risico van verslaving geconstateerd.

Waarom is Vakantie® noodzakelijk? Vakantie® is in eerste instantie noodzakelijk om de toeristenindustrie, wereldwijd de grootste economische sector, en de daaraan verbonden werkgelegenheid te laten groeien. Zelfs in het licht van inflatie en kredietcrisis zijn de vooruitzichten op de lange termijn uitstekend (zie 1 en 2).

Voor wie is Vakantie® bedoeld? Voor de overwerkten, de gedesoriënteerden, de gelukzoekers en meer in het algemeen allen die verschijnselen vertonen van vermoeidheid, verveling en lusteloosheid. In schaarsere gevallen is er ook sprake van symptomen van nieuwsgierigheid en reislust. Vakantie® voor kinderen en ouderen is eveneens mogelijk, mits de dosering wordt aangepast. De behoefte aan Vakantie® neemt lineair toe met het Bruto Nationaal Inkomen van de bevolking. Met de grootschalige verspreiding ontstaat de behoefte aan steeds exclusievere vormen van Vakantie®.

Wat is de gebruiksaanwijzing? U moet de dosering langzaam opbouwen. Overmatig gebruik van Vakantie® is schadelijk voor de gezondheid van mens, huisdier en planeet en kan leiden tot verslaving (zie 2). Hoewel er individuen zijn die menen dat Vakantie® behoort tot de fundamentele rechten van de mens, is hiervoor geen enkele aanwijzing gevonden.

Wanneer is Vakantie® af te raden? Wanneer u gelukkig bent in uw eigen huis en het gezelschap van uw dierbaren, het milieu en uw huisdieren u ter harte gaan en u genoeg boeken te lezen hebt. Ouderen wordt aangeraden Vakantie® zeer spaarzaam te gebruiken omdat het de symptomen van vermoeidheid (zie 4) kan verergeren. Speciale zorg moet geregeld worden in gevallen waar Vakantie® wordt toegepast bij individuen die reeds eerder aan Vakantie® zijn blootgesteld en daarbij vliegangst, voedselvergiftiging en zonnesteek hebben opgelopen.

Wat zijn de effecten wanneer u vergeet Vakantie® te nemen? Er zijn geen gevallen bekend waarbij afzien van Vakantie® tot majeure stoornissen leidt bij individuen. Spaarzame doseringen zouden volgens sommige studies zelfs effectiever zijn dan een hogere dosering. Er bestaat ook een homeopathische, macro-economisch minder aantrekkelijke vorm van Vakantie®, de zogenaamde Thuisvakantie®, die kan worden aangevuld met Thee-op-Bed, Zelf-Echt-Koken of Poes-Langdurig-op-Schoot.

Zijn er negatieve effecten van Vakantie® bekend? Vakantie® in combinatie met gemotoriseerde vervoersmiddelen en alcohol vereist regelmatige controle door uw huisarts en de politie. Vakantie® moet niet langer dan tien jaar bewaard worden, daarna verdwijnen de effecten of ontstaan er vertekeningen in de herinnering. Zelfs bij matig gebruik kan ernstige schade ontstaan: aan de atmosfeer door verhoogde CO2-uitstoot, aan watervoorraden door veelvuldig douchen en vullen van zwembaden, aan de natuur door het vertrappen van plant en dier en het na verpozen laten slingeren van de schillen en de dozen.

Bestaat er een duurzame verpakking van Vakantie®? In theorie wel, maar in de praktijk blijkt daar (nog) nauwelijks vraag naar.

Duurzame Vakantie® is alleen mogelijk bij sterk gereduceerde mobiliteit op de lange afstand en dan nog liefst per trein of boot.
Bij gebruik van de auto in combinatie met Vakantie® zijn alleen hybride modellen toegestaan. Laat u niet verleiden tot ecolimousines of vliegtuigen op biobrandstof. Helaas is het niet mogelijk om de negatieve effecten van Vakantie® te compenseren door het aanplanten van bomen, het betalen van brandstoftaks of het ontwikkelen van schuldgevoel. Ook het geven van te grote fooien in ontwikkelingslanden moet worden afgeraden uit oogpunt van sociale duurzaamheid.

Waar moet u nog meer op letten? Vakantie® werkt het best bij een gezonde levensstijl, bij genoeg lichaamsbeweging en een beperkte vleesconsumptie (maximaal 200-300 gram per week). Vakantie® kan effectief gecombineerd worden met ervaringen in roeibootjes, lege provinciale musea, eenvoudige restaurants en boerenmarkten. Uit voorzorg moeten folkloristische gelegenheden en pretparken vermeden worden, zelfs wanneer daarmee werkgelegenheid wordt gestimuleerd (zie 3). Het uit oogpunt van nostalgie handhaven van magere pakezels en tandeloze oude vrouwtjes in vakantiegebieden is helaas niet haalbaar.

Hoe ziet Vakantie® er in de toekomst uit? Gezien de sterk toenemende mondiale vraag moet u er op termijn rekening mee houden dat Vakantie® alleen per toerbeurt beschikbaar zal zijn en gebonden zal zijn aan een maximale dosering. Een individueel verhandelbaar mobiliteits- of CO2-emissiequotum wordt waarschijnlijk. Virtuele vormen van Vakantie® kunnen hierbij uiteraard aanvullend werken.

Bij twijfel valt Vakantie® af te raden.

Louise O. Fresco
NRC handelsblad 8 juli 2008