MENU

Politieke partijen kunnen lessen trekken uit de leefwereld van B&B Vol Liefde

Ieder land krijgt de televisieseries die het verdient. Gezegend dus het land dat zoveel kijktijd kan stoppen in het deze zomer onmisbare B&B Vol Liefde . Voor wie onder een steen leefde de formule: alleenstaande herbergiers in diverse landen en idem bezoekers, allen op zoek naar de ware. Of misschien ook hét ware. Een hoog schattigheidsgehalte met een piepklein venijnig randje. Meer dan een miljoen mensen keken zeven weken lang elke werkdag, terwijl sociale media overborrelden.

Het zou een fout zijn dit programma af te doen als oppervlakkig entertainment. Het houdt een spiegel voor van het gewone Nederland, waarin iedere ambitieuze wereldverbeteraar of mastermind van de BV Nederland zich de maat zou moeten nemen. De wereld van de serie is de wereld van vele autochtone Nederlanders boven de veertig. Maar niet van alle. Geen mensen met een beperking, geen migratie-achtergrond (behalve een), geen ongeletterdheid, geen homoseksualiteit of genderfluïditeit. Het meest verbijsterende: in geen enkel gesprek gaat het over de wijdere wereld. In de B&B bestaan oorlog en armoede niet, klimaatverandering is heel ver weg. Waar je zou verwachten dat kennismaken draait om waarden en normen, worden die zelden expliciet. Niemand vraagt: wat vind je nu van de ontwikkelingen in Rusland, of: van welke kunst houd je, of wat vind je van de politiek?

Waar draait het om in B&BvL? Om gezelligheid, een niet te gecompliceerd leven, een luisterend oor. Aandacht voor jezelf, nog meer dan voor de ander. Harmonie met jezelf, of vooruit, met het universum. En als het niet past, laat het oordeel niet op zich wachten. Natuurlijk is een kruising tussen een soap en een datingprogramma bepaald geen opiniepeiling. Niettemin, B&BvL zegt iets over een groot deel van deze Nederlanders: een neiging naar conservatisme, kleinschaligheid, vasthouden aan de status quo. Ongecompliceerd leven, omringd door vertrouwde dingen en eten (zelfs in het buitenland). Dit zijn geen mensen die voorbereid zijn op veranderingen, laat staan ‘transities’, Nederland ‘weer op de rails zetten’, om te zwijgen van kunstmatige intelligentie, langdurige recessie, kansengelijkheid of geo-engineering. Wie zegt dat Nederlanders meer inspraak moeten hebben in de grote veranderingen van onze tijd, moet een lange weg uitstippelen. Let wel, de kijkers naar dit programma vormen in een vergrijzende samenleving een aanzienlijk deel van het electoraat.

De leefwereld van de deelnemers en kijkers van B&BvL zal niettemin onherroepelijk geraakt worden door ontwikkelingen als minder mobiliteit, hogere kosten van energie en voedsel, arbeidstekorten, grootschalige demografische verschuivingen en een directievere overheid. De vraag is hoe de politiek die veranderingen zichtbaar weet te maken in de huiskamer. Laat iedere partij, in plaats van een doorrekening door het CPB, maar eens uitschrijven wat hun verkiezingsprogramma concreet betekent voor Debbie, Leendert, hun collega’s, gasten en kijkers. Of liever, maak er een YouTube-filmpje van. Een advies: geen grote abstracties, zeker geen dreigingen en doemdenken. Geen VOC-mentaliteit, eerder een beroep op gezond verstand, zonder bedilzucht of neerbuigendheid. En hoe kunnen mensen zich geëngageerd voelen? Want onder diezelfde kijkers zijn ook degenen die zich inzetten om Nederlands te onderwijzen aan migranten, geld ophalen voor het KWF of helpen in het dierenasiel.

De meeste levens zijn anekdotisch, ze bestaan uit kleine gebeurtenissen en geluksmomentjes, niet uit grote vergezichten, niet uit zware woorden, niet uit verzengende passies. Mensen willen het recht op ‘domweg gelukkig’ zijn, zonder veel teleurstellingen, als het kan een beetje gewaardeerd, zo lang mogelijk gezond. Dat is de paradox van de politiek: nieuwe collectieve vergezichten schetsen voor degenen die slechts verlangen naar eenvoudig individueel geluk.