MENU

Advies deltacommissie

Samen werken met water
Een land dag leeft bouwt aan zijn toekomst

Bevindingen van de Deltacommissie, 2008

Download pdf: volledig rapport
Meer over dit rapport: Deltacommissie.com

De Deltacommissie is door de regering gevraagd advies uit te brengen over de
bescherming van Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij gaat
het om de vraag hoe Nederland zo ingericht kan worden dat het ook op de zeer lange
termijn klimaatbestendig is, veilig tegen overstromingen, en een aantrekkelijk plaats is
en blijft om te leven; wonen, werken, recreëren en investeren.

Leden Deltacommissie: Ineke Bakker, Jaap van Duijn, Louise O. Fresco,
Andries Heidema, Pavel Kabat, Tracy Metz, Koos van Oord, Bart Parmet,
Marcel Stive en Cees Veerman (voorzitter).