MENU

De bètacanon
Wat iedereen moet weten van de natuurwetenschappen

Waarom komt de grote zeventiende-eeuwse wiskundige Christiaan Huygens niet voor in de historische canon van Nederland? Of Boerhave, of Van Leeuwenhoek? Rond die simpele vragen verenigde de Volkskrant journalisten en wetenschappers, omdat zij vindt dat de exacte vakken er wèl toe doen. Natuurwetenschappen geven immers inzichten die bepalend zijn voor wereldbeelden; de techniek verandert de wereld zelf. En dus is enige kennis van de exacte vakken en hun geschiedenis ook een kwestie van cultuur, en cruciaal om te begrijpen waarom de huidige werkelijkheid is wat en hoe zij is.

De keuze van de kernbegrippen lag in handen van een commissie vooraanstaande hoogleraren, geleid door mathematisch fysicus Robbert Dijkgraaf. De Commissie-Dijkgraaf bestaat uit Louise O. Fresco, Salomon Kroonenberg, Frans van Lunteren, Bas Haring, Harry Lintsen, Sander Bais en Robbert Dijkgraaf. Tot zijn aantreden als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, maakte ook Ronald Plasterk deel uit van het gezelschap.

Redactie: Commissie-Dijkgraaf (Louise O. Fresco, Salomon Kroonenberg, Frans van Lunteren, Bas Haring, Harry Lintsen, Sander Bais en Robbert Dijkgraaf.
Eindredactie: Martijn van Calmthout en Tjerk Gualthérie van Weezel.

meulenhoff.nl

Gerelateerde items

Wat iedereen zou moeten weten. Betacanon. De Volkskrant, 2007 | pdf

Essay: Vensters op de stille kracht. De Volkskrant, 2007 | pdf

Belang van Huygens groter dan Ot en Sien. NRC Next, 2006 | pdf

Waar is Christiaan Huygens gebleven. NRC, Opinie, 2006 | pdf