MENU

Biografie

Huidige academische functies

Louise O. Fresco is op 6 november 2023 benoemd tot lid van het Het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte. Dit genootschap is één van de oudste wetenschappelijke genootschappen van Nederland. Opgericht in Rotterdam in 1769. In de eerste anderhalve eeuw van haar bestaan werden vooral verschillende vormen van technische innovatie bevorderd, zoals de stoommachine. In de afgelopen eeuw kwam de nadruk te liggen op zowel de geneeskunde als de techniek.

Louise O. Fresco is lid van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen(KNAW), buitenlands lid van de Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry in Stockholm.

Zij is corresponderend lid van de Real Academia de Ingeniería in Madrid,
lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en
buitenlands lid van de Académie d’Agriculture de France en eveneens
buitenlands lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, klasse Natuurwetenschappen in Brussel, en lid van de Koninklijke Academie van Overzeese Wetenschappen.

Ook is zij Distinguished Visiting Scholar bij de Academy of Science of South Africa.

Daarnaast is zij emeritus hoogleraar aan Wageningen University, emeritus universiteitshoogleraar van de UvA. 

Zij is lid van de Academia Europea, afdeling Biologie.

Huidige adviesfuncties

Louise O. Fresco heeft sinds november 2023 zitting in de van de Raad voor Advies voor van Lanschot Kempen, private banking, investment management en investsment banking.

Louise O Fresco is since febr. 2023 president van  de International advisory board, van  het Institute of Advanced Studies of the UM6P (University Mohammed 6 Polytechnique, Benguerir, Morocco).

Bij FOLU – the Food and Land Use Coalition – is zij International Ambassador en Member of the Reference Committee.
Zij is lid van de Trilaterale Commissie en van de Adviesraad Amerikaanse Wereldvoedselprijs (World Food Prize).
Ook heeft zij zitting in de adviesraad van het Amsterdam Symposium on the History of Food.

Zij is lid van de the Pan-European Commission for Health and Sustainable Development van de WHO.

Zij maakt deel uit van de redactieraad van tijdschrift De Gids.

 

Huidige bestuursfuncties
Louise O. Fresco heeft sinds 1 november 2022 zitting in de Raad van Commissarissen (RvC) van de Zweegers Equipment Group, met speciale aandacht voor landbouwproductie en voedselvoorziening. 

Zij is sinds 12 april 2019 Independent Non-Executive Director van de ‘Board of Directors’ van Syngenta, met speciale aandacht voor wetenschappelijke innovaties ten behoeve van gezonde, duurzame voedselproductie.

Zij is voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting Het Nationale Opera & Ballet Fonds en lid van de Raad van Ambassadeurs van het Nationaal Holocaust Museum in oprichting.

Huidige journalistieke functies

 

Zij is columnist bij NRC Handelsblad.

 

Huidige Jury-activiteiten

Zij is juryvoorzitter van de Johannes van Damprijs.

Voormalige wetenschappelijke activiteiten

Louise O. Fresco was van 1 juli 2014 tot 1 juli 2022 hoogleraar aan de Wageningen University & Research.

In mei 2010 werd zij lid van het internationale wetenschappelijke team van de InterAcademy Council dat op verzoek van de Verenigde Naties het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft doorgelicht. Al vanaf 1990 was zij betrokken als meelezer van diverse IPCC rapporten.

Van juni 2006 tot juli 2014 was Louise O. Fresco universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, met als aandachtsgebied de grondslagen van duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief.

Aan de Universiteit van Leiden bezette zij in het academisch jaar 2005-2006 de Cleveringa-leerstoel aan de faculteit der Natuurwetenschappen.

Zij was van januari 2000 tot mei 2006 Assistant Director-General en verantwoordelijk voor de technologische zaken op het gebied van landbouwproductie en later ook voedselvoorziening.

Daarvoor was zij van 1997 tot 1999 Director of Research op het Agriculture Department van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties in Rome.
Van 1990 tot 1997 was zij hoogleraar plantaardige productiesystemen aan de Universiteit van Wageningen met als specialisatie tropische gebieden.

Samen met Robbert Dijkgraaf was zij in 2008 de initiatiefnemer van de bètacanon, het natuurwetenschappelijke antwoord op de geschiedeniscanon. Het resultaat was De Bèta Canon, een rijkelijk en in full colour geïllustreerd boek, gevolgd door het luisterboek De Junior Bètacanon, waarin Robbert Dijkgraaf, Louise O. Fresco en Bas Haring de vijftig onderwerpen bespreken voor kinderen.

Voormalige bestuurlijke activiteiten

Louise O. Fresco was van 1 juli 2014 tot 1 juli 2022 voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research.

Zij was van 2010 tot 2018 bestuurslid van het Koninklijk Concertgebouworkest.

Louise O. Fresco was lid van de adviescommissie Regio Deal Brainport Eindhoven.

Tot 2014 was zij bestuurslid van de Praemium Erasmianum Foundation.

Zij was tot 2012 voorzitter van het Compagnie Fonds (restauratiefonds) van het Scheepvaartmuseum en van de Professoren Kamer binnen dit Fonds.

Zij was vanaf 2009 tot april 2017 niet-uitvoerend bestuurder van Unilever en vanaf 2013 tevens voorzitter van het Corporate Responsibility Committee bij Unilever (bezoldigd).

Tevens was zij van 2007 tot en met 2014 Kroonlid en vanaf 2011 tevens lid van het Dagelijks Bestuur van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Zij zat ook van 1990 tot 1996, in het bestuur van het Asian Vegetable Research and Development Center in Taiwan en van de West African Rice Development Authority.

Louise O. Fresco was van 2006 tot en met 2014 lid van de Raad van Commissarissen van de Rabobank Nederland, een van ‘s werelds grootste banken in de agrarische sector.

Van 2007 tot 2013 was zij lid van het bestuur van de United Nations University in Tokyo.

Voormalige adviserende activiteiten (een selectie)

Van 2016 tot 2017 was Louise O. Fresco lid van de Agricultural Markets Task Force van de Europese Commissie.

Louise O. Fresco was van 2015 tot 2019 lid van de 3rd Steering Committee of the UN High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition (CFS-HLPE).

Van 2008 tot 2019 was zij lid van de Strategische Commissie van de Marokkaanse OCP Group (Office Chérifien des Phosphates).

Zij was vanaf november 2014 voorzitter van de evaluatiecommissie van het zevende kader programma FP7 van de Europese Commissie.

Van 2012 tot juli 2014 was zij Buitengewoon Lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in Nederland en van de Strategische Adviesraad van de FAO.

Van 2011 tot 2014 was ze lid van de adviesraad van The Hague Institute for Global Justice.

In juni 2011 werd zij benoemd tot voorzitter van het Nationaal Platform Rio +20 ter voorbereiding van de Nederlandse bijdrage aan de VN-top over duurzame ontwikkeling in Rio de Janeiro en was lid van de Nederlandse delegatie.

Van 2010 tot en met 2013 was ze als Trustee betrokken bij de Shell Foundation in Londen.

Zij was  lid van de Deltacommissie (2007-2008), die zich boog over bescherming van de Nederlandse kust en het achterland tegen de gevolgen van de te verwachten zeespiegelstijging en klimaatveranderingen.

Vanaf 1986 heeft Fresco verschillende functies vervuld bij de Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), onder andere als evaluator bij het International Potato Institute en voor een lange periode als bestuurslid van de West African Rice Development Association in Ivoorkust.

Tevens was zij voorzitter van de Adviesraad voor Onderzoek naar Natuur en Milieu en medeoprichter en voorzitter van het Land Use and Cover Change Project (LUCC) van de International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP).

Voormalige Jury-activiteiten

Zij was jurylid van de Heinekenprijs voor Milieu.

Zij was jurylid van de Libris Literatuurprijs 2011.

Voormalige filmactiviteiten

In 2013 produceerde Louise O. Fresco samen met Marjolijn Boonstra de zesdelige serie van Human, Fresco’s Paradijs. Zij trekt daarin onder het motto ‘Eten is weten is geweten’ de wereld over en bezoekt plekken waar op de het gebied van landbouw en voedsel hoopvolle ontdekkingen zijn gedaan, kleine stappen worden gezet of grote ontwikkelingen worden voorbereid.

Louise O. Fresco organiseerde tussen 2010 en 2014 een jaarlijkse serie over voedsel in speelfilms met de UvA, het filmmuseum en Atheneum, dat later opging in het FoodFilmFestival. 

Voormalige literaire activiteiten

Louise O. Fresco publiceerde de essaybundel De ondraaglijke lichtheid van de vleermuis (1997) en het succesvolle Schaduwdenkers & Lichtzoekers (1999).

veneens verschenen van haar de romans De kosmopolieten (2000), De Tuin van de Sultan van Rome (2005), Nieuwe spijswetten (2006) en De utopisten (2007). In totaal publiceerde elf boeken bij uitgeverij Prometheus, waaronder zes fictie boeken.

Hoe het begon

Fresco promoveerde in 1986 cum laude op het gebied van tropische plantenteelt en productiesystemen aan Wageningen University.

Van 1990 tot 1997 was zij daar hoogleraar plantaardige productiesystemen met als specialisatie tropische gebieden. Tijdens deze periode had zij een groot aandeel in de educatieve hervormingen gericht op interdisciplinaire samenwerking, met name tussen plantenteelt en bodemkunde en de sociale wetenschappen, en was zij betrokken bij uitgebreid veldwerk in Spanje, West-Afrika en Latijns-Amerika.

Sinds Louise O. Fresco in de tweede helft van de jaren zeventig haar veldwerkcarrière begon bij de VN in Papoea-Nieuw-Guinea en Zaïre/Kongo, heeft zij voor professionele doeleinden meer dan 60 landen buiten Europa en Noord-Amerika bezocht.

Eerbewijzen

Op 1 juni 2022 ontving Louise Fresco de koninklijke onderscheiding ‘Commandeur in de orde van de Nederlandse leeuw‘, als erkenning voor haar onnavolgbare inzet voor de samenleving. Als voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen University & Research (WUR) was Louise O. Fresco eindverantwoordelijk voor Wageningen University en voor stichting Wageningen Research. Onder haar leiding is de maatschappelijke positie van WUR versterkt en de zichtbaarheid in het maatschappelijk debat vergroot.

Op 1 juni 2022 ontving Prof. Louise O. Fresco, de Norman E. Borlaug Penning als ‘erkenning voor de buitengewone innovaties in het life sciences onderzoek van Wageningen University & Research en de enorme impact van Fresco’s aandacht voor mondiale voedselzekerheid.

In 2020 stond zij op de Volkskrant Top 200 van Invloedrijkste Nederlanders op plaats 25.

Aan professor Fresco werd  op 17 juni  2019  het eredoctoraat ‘Doctor Philosophia Honoris Causa’ uitgereikt. Dit is de hoogst mogelijke onderscheiding van de Hebrew University in Jeruzalem.

In maart 2017 ontving professor Louise O. Fresco vanwege haar inzet voor duurzame ontwikkeling in een internationale context, voedselzekerheid en internationale samenwerking het eredoctoraat van L’Université de Liège, België.

Eerder, in februari 2017 ontving zij vanwege haar belangrijke rol in het maatschappelijke debat over duurzame voedselvoorziening het eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Leuven, België.

Vanwege ‘haar niet aflatende inzet om de inspanningen van de wetenschap te midden van het algemene publiek te brengen’ ontving Louise O. Fresco in 2014 de Comeniusprijs.

Op 21 maart 2013 heeft het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA prof. dr. ir. Louise O. Fresco benoemd tot erelid. Met het erelidmaatschap waardeert KIVI NIRIA mensen die veel voor de techniek in het algemeen betekenen.

Prof. Louise O. Fresco heeft ter gelegenheid van de 95e Dies Natalis van Wageningen University op 15 maart 2013 de Outstanding Alumnus Award ontvangen.

In 2009 werd ze als spreker uitgenodigd om bij TED in Palm Springs te spreken.

In 2008 ontving zij de Groeneveld Prijs, deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich bijzonder heeft ingezet voor het debat over natuur en landschap en daarbij een kritisch eigen geluid laat horen.