MENU CLOSE

Biografie

Huidige academische nevenfuncties

Louise O. Fresco is lid van de KNAW, buitenlands lid van de Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry in Stockholm. Zij is corresponderend lid van de Real Academia de Ingeniería in Madrid, lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en buitenlands lid van de Académie d’Agriculture de France en eveneens buitenlands lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, klasse Natuurwetenschappen in Brussel. Zij is Distinguished Visiting Scholar bij de Academy of Science of South Africa. Daarnaast is zij hoogleraar aan Wageningen University en is ze corresponderend lid van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen in België.

Huidige overige nevenfuncties

Louise O. Fresco is lid van de adviescommissie Regio Deal Brainport Eindhoven. Bij FOLU – the Food and Land Use Coalition – is zij International Ambassador en Member of the Reference Committee.  Zij is lid van de Trilaterale Commissie, lid van de redactieraad van De Gids, lid van de Adviesraad Amerikaanse Wereldvoedselprijs (World Food Prize) en lid van de adviesraad van het Amsterdam Symposium on the History of Food. Zij is sinds 12 april 2019 Independent Non-Executive Director van de ‘Board of Directors’ van Syngenta, met speciale aandacht voor wetenschappelijke innovaties ten behoeve van gezonde, duurzame voedselproductie. Zij is columnist bij NRC Handelsblad en juryvoorzitter van de Johannes van Damprijs. Zij is lid van het bestuur van de stichting Het Nationale Opera & Ballet Fonds en lid van de Raad van Ambassadeurs van het Nationaal Holocaust Museum in oprichting.

Voormalige wetenschappelijke, adviserende en professionele activiteiten

Louise O. Fresco was van 2015 tot 2019 lid van de 3rd Steering Committee of the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition (CFS-HLPE). Van 2008 tot 2019 was zij lid van de Strategische Commissie van de Marokkaanse OCP Group (Office Chérifien des Phosphates).

Louise O. Fresco was van 2010 tot 2018 bestuurslid van het Koninklijk Concertgebouworkest. Tot 2014 was zij bestuurslid van de Praemium Erasmianum Foundation. Eerder was zij jurylid van de Heinekenprijs voor Milieu. Zij was jurylid van de Libris Literatuurprijs 2011. Zij was voorzitter van het Compagnie Fonds van het Scheepvaartmuseum en van de Professoren Kamer binnen dit Fonds.

Van 2016 tot 2017 was zij lid van de Agricultural Markets Task Force van de Europese Commissie. Zij was vanaf 2009 tot april 2017 niet-uitvoerend bestuurder van Unilever en vanaf 2013 tevens voorzitter van het Corporate Responsibility Committee bij Unilever (bezoldigd). Zij was vanaf november 2014 voorzitter van de evaluatiecommissie FP7 van de Europese Commissie. Van 2012 tot juli 2014 was Fresco Buitengewoon Lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in Nederland en van de Strategische Adviesraad van de FAO. Van 2011 tot 2014 was ze lid van de adviesraad van The Hague Institute for Global Justice. In juni 2011 werd zij benoemd tot voorzitter van het Nationaal Platform Rio +20 ter voorbereiding van de Nederlandse bijdrage aan de VN-top over duurzame ontwikkeling in Rio de Janeiro. Van 2010 tot en met 2013 was ze als Trustee betrokken bij de Shell Foundation. In mei 2010 werd zij lid van het internationale wetenschappelijke team van de InterAcademy Council dat op verzoek van de Verenigde Naties het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft doorgelicht. Tevens was zij van 2007 tot en met 2014 Kroonlid en lid van het Dagelijks Bestuur van de Sociaal-Economische Raad (SER). Zij was  lid van de Deltacommissie (2007-2008), die zich boog over bescherming van de Nederlandse kust en het achterland tegen de gevolgen van de te verwachten zeespiegelstijging en klimaatveranderingen. Fresco was van 2006 tot en met 2014 lid van de Raad van Commissarissen van de Rabobank Nederland, een van ‘s werelds grootste banken in de agrarische sector. In 2006-2007 was zij voorzitter van de inspectie van het Earth System Science Partnership (ESSP), het gezamenlijke programma van het International Geosphere Biosphere-Programme (IGBP) en het International Human Dimensions of Global Change Programme (IDHP).

Van juni 2006 tot juli 2014 was Fresco universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, met als aandachtsgebied de grondslagen van duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief.
Gedurende haar wetenschappelijke loopbaan doceerde ze in het buitenland. Van 2007 tot 2013 was zij lid van het bestuur van de United Nations University in Tokyo. Aan de Universiteit van Leiden bezette zij in het academisch jaar 2005-2006 de Cleveringa-leerstoel.

Zij was van januari 2000 tot mei 2006 Assistant Director-General en verantwoordelijk voor de technologische zaken op het gebied van landbouwproductie en later ook voedselvoorziening. Daarvoor was zij van 1997 tot 1999 Director of Research op het Agriculture Department van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties in Rome.

Vanaf 1986 heeft Fresco verschillende functies vervuld bij de Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), onder andere als evaluator bij het International Potato Institute en voor een lange periode als bestuurslid van de West African Rice Development Association in Ivoorkust. Zij zat ook in het bestuur van het Asian Vegetable Research and Development Center in Taiwan. Tevens was zij voorzitter van de Adviesraad voor Onderzoek naar Natuur en Milieu en medeoprichter en voorzitter van het Land Use and Cover Change Project (LUCC) van de International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP).

Sinds Fresco in de tweede helft van de jaren zeventig haar veldwerkcarrière begon bij de VN in Papoea-Nieuw-Guinea en Zaïre/Kongo, heeft zij voor professionele doeleinden meer dan 60 landen buiten Europa en Noord-Amerika bezocht.

Fresco promoveerde in 1986 cum laude op het gebied van tropische plantenteelt en productiesystemen aan Wageningen University. Van 1990 tot 1997 was zij daar hoogleraar plantaardige productiesystemen met als specialisatie tropische gebieden. Tijdens deze periode had zij een groot aandeel in de educatieve hervormingen gericht op interdisciplinaire samenwerking, met name tussen plantenteelt en bodemkunde en de sociale wetenschappen, en was zij betrokken bij uitgebreid veldwerk in Spanje, West-Afrika en Latijns-Amerika.

Eerbewijzen

In 2020 stond zij op de Volkskrant Top 200 van Invloedrijkste Nederlanders op plaats 25.

Aan professor Fresco werd  op 17 juni  2019  het eredoctoraat ‘Doctor Philosophia Honoris Causa’ uitgereikt. Dit is de hoogst mogelijke onderscheiding van de Hebrew University in Jeruzalem.

In maart 2017 ontving professor Louise O. Fresco vanwege haar inzet voor duurzame ontwikkeling in een internationale context, voedselzekerheid en internationale samenwerking het eredoctoraat van L’Université de Liège, België.

Eerder, in februari 2017 ontving zij vanwege haar belangrijke rol in het maatschappelijke debat over duurzame voedselvoorziening het eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Leuven, België.

Vanwege ‘haar niet aflatende inzet om de inspanningen van de wetenschap te midden van het algemene publiek te brengen’ ontving Louise O. Fresco in 2014 de Comeniusprijs.

Op 21 maart 2013 heeft het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA prof. dr. ir. Louise O. Fresco benoemd tot erelid. Met het erelidmaatschap waardeert KIVI NIRIA mensen die veel voor de techniek in het algemeen betekenen.

Prof. Louise O. Fresco heeft ter gelegenheid van de 95e Dies Natalis van Wageningen University op 15 maart 2013 de Outstanding Alumnus Award ontvangen.

In 2009 werd ze als spreker uitgenodigd om bij TED in Palm Springs te spreken.

In 2008 ontving zij de Groeneveld Prijs, deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich bijzonder heeft ingezet voor het debat over natuur en landschap en daarbij een kritisch eigen geluid laat horen.