MENU

ALS IK TRUMP WAS … investeerde ik in wetenschap en technologie

Het oogt niet spectaculair, eerder bescheiden, niet wat u van mij verwacht. Maar wetenschap is fundamenteel voor een gezonde economie met banen voor allen en voor het overbruggen van onze verdeeldheid. We hoeven niet te vrezen dat banen verdwijnen door robotisering als we nieuwe producten en diensten scheppen: een combinatie van made in America en slim handel drijven. Ik roep iedereen op, whizzkids in California, dropouts in Illinois, farmhands in Iowa en mijnwerkers van Wyoming, om met creatieve ideeën te komen en bedrijven om die te financieren.

Hoe groot de verleiding ook is om tijdens campagnes selectief te citeren, nu zal ik de wetenschap in ere herstellen. In een verdeelde samenleving, waar emotie en leugen vaak de toon zetten, is er geen andere weg die houvast biedt. Wetenschap is het enige systeem met zelfreinigend vermogen en systematische toetsing van onzekerheden.

Dat wil niet zeggen dat wetenschappers beleid moeten bepalen, integendeel, de politieke keuze is aan mij. Niet overal, maar op terreinen als gezondheidszorg, energie, voedsel, armoedebestrijding en belastingen: waar de feiten duidelijk zijn, gebruik ik ze.

Om van fact free naar fact rich policy te komen, heb ik meer nodig dan de eenzame ‘science advisor’ van mijn voorgangers. Ik benoem een Council of Scientific Factfinders onder de veertig. Ik roep de onomstreden Academies of Science, Medecine & Engineering op tot actie. Ik zal een netwerk of citizen scientists instellen. Dankzij nieuwe, goedkope online universiteiten worden jongeren uit kansarme milieus onderdeel van de kennissamenleving.

Wetenschap is niet foutloos, en de speelbal van lobby’s. True. Burgers hebben recht op hun eigen opinies, maar de natie heeft recht op de beste kennis.

Louise O. Fresco
Extra column verschenen in NRC handelsblad, 12 november 2016