Publicaties - Adviezen

Terug naar lijst Adviezen

 

Ontwikkeling door duurzaam ondernemen.

SER advies nr. 2011/10 16 september 2011

Commissie Ontwikkelingssamenwerking

 

Download pdf: volledig advies (2607kB)

Meer over dit advies: www.ser.nl

 

De SER heeft een unaniem advies uitgebracht over duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden,
het belang van de private sector hierbij en de bijdragen hieraan vanuit Nederland.

 

Bijdragen aan lokale private sector en volwaardig werk


Een goed ontwikkelde lokale private sector is cruciaal om de kansen van globalisering te benutten.
Wil economische samenwerking met ontwikkelingslanden effectief zijn,
dan moet die zich daarom richten op het bevorderen van lokale bedrijvigheid als
motor van duurzame groei en volwaardige werkgelegenheid.
Daarbij horen ook de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn (enabling environment).
Met internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)
kan het Nederlandse bedrijfsleven hier een belangrijke bijdrage aan leveren;
dit in goede samenwerking met sociale partners en maatschappelijke organisaties.
Met gerichte instrumenten kan het beleid voor ontwikkelingssamenwerking de impact
van deze bijdrage verder versterken (m.n. OS-bedrijfsleveninstrumentarium).


De SER doet hiervoor een aantal aanbevelingen.