Publicaties - Adviezen

Terug naar lijst Adviezen

 

Waarden van de landbouw

SER advies nr. 2008/05 - 16 mei 2008

ad hoc commissie landbouwbeleid, voorzitter: Louise O. Fresco

 

Download pdf: volledig advies (866 KB)

Download pdf Engels: CAP Reform and Public Services of Agriculture

Download pdf Frans: Réformé de la PAC et biens public fournis par l'agriculture

Meer over dit advies: www.ser.nl

 

In dit advies bepleit de SER een grondige hervorming van het Europese en het
nationale landbouwbeleid. Het gaat erom maatschappelijke prestaties van
agrarische ondernemers te belonen voorzover de markt daar niet voor zorgt.

 

Waarden en diensten van de landbouw

 

De kern van de maatschappelijke waarde van de landbouw bestaat uit de
producten waarmee menselijke behoeften kunnen worden bevredigd. Voedsel
behoort tot de eerste levensbehoeften. Voedselzekerheid is daarom een
belangrijke, in de Europese ruimte te verwezenlijken waarde. Een toenemende
diversiteit van het aanbod van voedsel beantwoordt aan de koopkrachtige vraag
van consumenten en is daarnaast relevant voor de volksgezondheid.
... meer >