Publicaties - Adviezen

Terug naar lijst Adviezen

 

Meer werken aan duurzame groei

SER advies nr. 2010/03 21 mei 2010

Commissie Duurzame Ontwikkeling

 

Download pdf: volledig advies (1977 KB)

Meer informatie over dit advies: www.ser.nl

 

De SER heeft een unaniem advies uitgebracht over het regeringsbeleid t.a.v. duurzame ontwikkeling.
Het gaat om een beoordeling over de volle breedte: duurzaamheid op doelstellingen, indicatoren,
evaluatie van het transitiebeleid (innovatieaanpak) en van de Kabinetsbrede aanpak duurzame ontwikkeling (KADO),
en beleidsinstrumenten.

 

Doelstellingen en strategie


Bij 'duurzame groei' gaat om evenwicht tussen milieu, sociale en economische doelen (People, Profit, Planet).
Er zijn grotere stappen nodig dan nu gebeurt, in het bijzonder m.b.t. milieuvervuiling, verlies aan biodiversiteit,
efficiƫntere inzet van energie en grondstoffen en veel sterker hergebruik van afvalstoffen.
Daarmee ontstaan ook kansen voor economische groei en werkgelegenheid.


Gezien de huidige crises moet duurzaamheid topprioriteit zijn; business-as-usual is geen optie.
De SER is voor een integrale strategie met een structurele aanpak van innovatie om de economie te verduurzamen.
Belangrijk hierbij zijn samenhang en consistentie op de lange termijn. Dit moet uitmonden in een nationale duurzaamheidsstrategie. Niet alleen de overheid vervult hierbij een rol, maar ook sociale partners,
maatschappelijke (milieu)organisaties en burgers/consumenten. ... meer >