Publicaties - Adviezen

Terug naar lijst Adviezen

 

Meer chemie tussen groen en groei:
De kansen en dilemma's van een biobased economy

SER Advies nr. 2010/05: 17 december 2010

Commissie Duurzame Ontwikkeling

 

Download pdf: volledig advies (1312 KB)

Meer informatie over dit advies: www.ser.nl

 

In dit advies gaat de SER in op mogelijkheden en knelpunten van de biobased economy.
In een biobased economy dienen plantaardige en dierlijke biomassa
(zoals gewassen, planten, snijafval, mest) als groene grondstoffen om
non-food producten mee te maken (denk aan cosmetica, bioplastics, brandstoffen).

 

De SER vindt dat de rijksoverheid stevig moet inzetten op een biobased economy
met meer gesloten kringlopen. Dit draagt immers bij aan economische groei én
aan een meer duurzame economie (gesloten kringlopen, gunstige arbeidsomstandigheden). .... meer>