Publicaties - Adviezen

Terug naar lijst Adviezen

 

Bevolkingskrimp benoemen en benutten

SER advies nr. 2011/03 18 maart 2011

Commissie Ruimtelijke Inrichting en Bereikbaarheid

 

Download pdf: volledig advies (2660KB)

Meer over dit advies: www.ser.nl

 

De SER heeft een beleidsadvies aan de regering uitgebracht over de aanpak van de gevolgen van bevolkingskrimp.

 

Wat betekent krimp?


Steeds meer regio’s en Euregio’s hebben/krijgen te kampen met een bevolkingsdaling.
Krimp vindt nu plaats in m.n. Parkstad Limburg, Noordoost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen.
Vanaf 2040 zal naar verwachting het aantal inwoners in Nederland dalen.
De bevolkingsdaling is geografisch ongelijk verspreid.
Naast krimpregio’s zijn er ook regio’s waar de bevolking blijft stijgen.
De krimp is deel van een autonome, bredere dynamiek (concentratie, schaalvergroting, individualisering).
De krimp van nu is daarom, denkt de SER, structureel en onomkeerbaar.


Andersom heeft krimp invloed op de economische dynamiek, de vraag naar goederen en diensten,
de arbeidsmarkt en het ruimtegebruik.
Krimp in een regio kan samengaan – bij ongewijzigd beleid – met knelpunten m.b.t. wonen
(leegstand, achterstallig onderhoud, waardedaling),
teruglopend aanbod van voorzieningen (medische zorg en welzijn, winkels, scholen, openbaar vervoer)
en arbeidsmarktknelpunten. ... meer >