Biografie

Hoofdfunctie

Prof. dr. ir. Louise O. Fresco is sinds 1 juli 2014 voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research.

Huidige academische nevenfuncties

Louise Fresco is lid van de KNAW, buitenlands lid van de Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry in Stockholm, corresponderend lid van de Real Academia de Ingeniería in Madrid, lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en buitenlands lid van de Académie d'Agriculture de France.
Zij is Distinguished Visiting Scholar bij  de Academy of Science of South Africa.
Daarnaast is zij hoogleraar aan Wageningen University & Research en is ze corresponderend lid van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen in België.

Huidige overige nevenfuncties

Sinds 2009 is Louise Fresco niet-uitvoerend bestuurder van Unilever en vanaf 2013 tevens voorzitter van het Corporate Responsibility Committee bij Unilever (bezoldigd). Zij is lid van de Trilateral Commission. Tevens is zij bestuurslid van het Koninklijk Concertgebouworkest, lid van de redactieraad van De Gids, lid van de Adviesraad Amerikaanse Wereldvoedselprijs (World Food Prize) en lid van de Strategische Commissie van de Marokkaanse OCP Group (Office Chérifien des Phosphates) en juryvoorzitter van de Johannes van Damprijs.

Voormalige wetenschappelijke, adviserende en professionele activiteiten

Fresco promoveerde in 1986 cum laude op het gebied van tropische plantenteelt en productiesystemen aan Wageningen University & Research. Van 1990 tot 1997 was zij daar hoogleraar plantaardige productiesystemen met als specialisatie tropische gebieden. Tijdens deze periode had zij een groot aandeel in de educatieve hervormingen gericht op interdisciplinaire samenwerking, met name tussen plantenteelt en bodemkunde en de sociale wetenschappen, en was zij betrokken bij uitgebreid veldwerk in Spanje, West-Afrika en Latijns-Amerika.

Sinds Fresco in de tweede helft van de jaren zeventig haar veldwerkcarrière begon bij de VN in Papoea-Nieuw-Guinea en Zaïre/Kongo, heeft zij voor professionele doeleinden meer dan 60 landen buiten Europa en Noord-Amerika bezocht.

Zij was van 1997 tot 1999 Director of Research op het Agriculture Department van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties in Rome. Vervolgens was zij van januari 2000 tot mei 2006 Assistant Director-General en verantwoordelijk voor de technologische zaken op het gebied van landbouwproductie en later ook voedselvoorziening.

Daarvoor was zij voorzitter van de Adviesraad voor Onderzoek naar Natuur en Milieu en medeoprichter en voorzitter van het Land Use and Cover Change Project (LUCC) van de International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP).

Vanaf 1986 heeft Fresco verschillende functies vervuld bij de Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), onder andere als evaluator bij het International Potato Institute en voor een lange periode als bestuurslid van de West African Rice Development Association in Ivoorkust. Zij zat ook in het bestuur van het Asian Vegetable Research an Development Center in Taiwan.

Aan de Universiteit van Leiden bezette zij in het academisch jaar 2005-2006 de Cleveringa-leerstoel.

In 2006-2007 was zij voorzitter van de inspectie van het Earth System Science Partnership (ESSP), het gezamenlijke programma van het International Geosphere Biosphere-Programme (IGBP) en het International Human Dimensions of Global Change Programme (IDHP).

Daarnaast was zij lid van de Deltacommissie (2007-2008), die zich boog over bescherming van de Nederlandse kust en het achterland tegen de gevolgen van de te verwachten zeespiegelstijging en klimaatveranderingen.

In mei 2010 werd zij lid van het internationale wetenschappelijke team van de InterAcademy Council dat op verzoek van de Verenigde Naties het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft doorgelicht.

Eerder was zij jurylid van de Heinekenprijs voor Milieu. Zij was jurylid van de Libris Literatuurprijs 2011.

In juni 2011 werd zij benoemd tot voorzitter van het Nationaal Platform Rio +20 ter voorbereiding van de Nederlandse bijdrage aan de VN-top over duurzame ontwikkeling in Rio de Janeiro.

Van 2007 tot 2013 was zij lid van het bestuur van de United Nations University in Tokyo.

Fresco was van 2006 tot en met 2014 lid van de Raad van Commissarissen van de Rabobank Nederland, een van 's werelds grootste banken in de agrarische sector.

Tevens was zij van 2007 tot en met 2014 Kroonlid en lid van het Dagelijks Bestuur van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Zij was voorzitter van het Compagnie Fonds van het Scheepvaartmuseum en van de Professoren Kamer binnen dit Fonds.

Van 2010 tot en met 2013 was ze als Trustee betrokken bij  de Shell Foundation.

Van 2011 tot 2014 was ze lid van de adviesraad van The Hague Institute for Global Justice.

Van 2012 tot juli 2014 was Fresco Buitengewoon Lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in Nederland en van de Strategische Adviesraad van de FAO.

Van juni 2006 tot juli 2014 was Fresco universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, met als aandachtsgebied de grondslagen van duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief. Gedurende haar wetenschappelijke loopbaan doceerde ze in het buitenland.

Opmerkelijke lezingen

 • •   A treaty on animal production and other revisions in the Book of Agriculture and Food
      Address to the 95th anniversary of Wageningen University and Research Center, 2013
 • •   Food, Scarcity and Abundance
      Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry, Stockholm, 2013
 • •   Al door het zeggen van het woord 
      Abel Herzberglezing, 2012
 • •   Feiten in overvloed 
      Kohnstammlezing, 2011
 • •   Van de vette streken der aarde en overvloed van koren 
      Westhofflezing, 2010
 • •   Vlees noch vis 
      AUV lezing UvA, 2009
 • •   De smaak van het zonlicht
      Groeneveldlezing ter aanvaarding van de Groeneveldprijs, 2008
 • •   Het einde van de universiteit 
      Diesrede UvA, 2007
 • •   Biomass, food and sustainability 
     
  Rabobank Duisenberg Lecture, 2006
 • •   Nieuwe Spijswetten 
      Cleveringa-rede, 2005
 • •   Schaduwdenkers en Lichtzoekers 
      Huizingalezing, 1998

Publicaties

Fresco heeft een lange lijst met publicaties op haar naam staan, zowel in wetenschappelijke tijdschriften als in de populaire media. Ze schrijft een tweewekelijkse column in de NRC en wordt regelmatig gevraagd om deel te nemen aan nationale en internationale radio- en televisieprogramma's.

Ze heeft negen niet-wetenschappelijke boeken in het Nederlands uitgebracht, waaronder drie romans.

In oktober 2012 verscheen haar boek Hamburgers in het Paradijs, voedsel in tijden van schaarste en overvloed. Het boek verscheen eveneens in het Engels bij Princeton University Press en in het Frans bij Julliard Laffont. In 2014 verscheen Kruisbestuiving, over kunst, wetenschap en het leven. In 2015 kwam een nieuwe uitgave uit van De tuin van de sultan van Rome.

Tevens is zij lid van PEN, de internationale schrijversorganisatie die zich onder andere inzet voor de vrijheid van meningsuiting en voor schrijvers die om hun meningen worden onderdrukt. Ze is lid van de Vereniging voor Letterkundigen. Fresco is ook een enthousiast liefhebber van de kunsten.

In 2013 heeft ze gewerkt aan een zesdelige documentaire  Fresco's Paradijs voor Omroep Human, die vanaf 13 oktober 2013 wekelijks op Nederland 2 werd uitgezonden.

Eerbewijzen

Vanwege ‘haar niet aflatende inzet om de inspanningen van de wetenschap te midden van het algemene publiek te brengen’ ontving Louise Fresco in 2014 de Comeniusprijs.

Prof. Louise Fresco heeft ter gelegenheid van de 95e Dies Natalis vanWageningen University & Research op 15 maart 2013 de Outstanding Alumnus Award ontvangen.

Op 21 maart 2013 heeft het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA prof.dr.ir. Louise Fresco benoemd tot erelid. Met het erelidmaatschap waardeert KIVI NIRIA mensen die veel voor de techniek in het algemeen betekenen.

In 2016 stond zij op de Volkskrant Top 200 van Invloedrijkste Nederlanders op plaats 22.

In 2009 werd ze als spreker uitgenodigd om bij TED in Palm Springs te spreken.

In 2008 ontving zij de Groeneveld Prijs, deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich bijzonder heeft ingezet voor het debat over natuur en landschap en daarbij een kritisch eigen geluid laat horen.

 

Teksten van de lezingen: Publicaties - Lezingen
Video's van de lezingen: Video - Video lezingen

 

Links:

 

 

Foto

 

U kunt onderstaande foto rechtenvrij gebruiken maar u dient altijd de naam van de fotograaf Jeroen Oerlemans in uw productie te vermelden en eventuele gebruiksbeperkingen te respecteren.

 

Klik op afbeelding voor vergroting